vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA
ZAUJÍMAVOSTI
 • PONUKA KURZOV
 • ČASOVÝ PLÁN KURZOV
 • ODBORNÉ SLUŽBY

ODBORNÉ AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE

Druh školenia

Cena

Vydaný doklad

Termín

Objednávka

 VSTUPNÉ A OPAKOVANÉ ŠKOLENIE V OBLASTI BEZPEČNOSTI V PRÁCI 

 

zamestnanci, vedúci zamestnanci, zástupcovia zamestnancov

dohodou

záznam

podľa záujmu

 Objednať

vodiči motorových vozidiel

dohodou

záznam

podľa záujmu

 Objednať

VSTUPNÉ A OPAKOVANÉ ŠKOLENIE V OBLASTI POŽIARNEJ OCHRANY

 

zamestnanci, vedúci zamestnanci

dohodou

záznam

podľa záujmu

Objednať

protipožiarne hliadky

dohodou

záznam

podľa záujmu

Objednať

ÚČTOVNÍCTVO 

 

Účtovník

890 €

osvedčenie

2020

Prihláška

 

Jednoduché účtovníctvo

260 €

osvedčenie

2020

Prihláška

Podvojné účtovníctvo

490 €

osvedčenie

2020

Prihláška

Personalistika a mzdové účtovníctvo

260 €

osvedčenie

2020

Prihláška

LEKTORSKÉ MINIMUM

 

 Lektor

200 €

170 €*

osvedčenie

23.03.-08.04.2020

Prihláška

  * cena platí pre našich absolventov kurzov: bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany, účtovník.

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK

 

Základný kurz  

400 € 

osvedčenie

 20.04-15.05.2020

Prihláška

Aktualizačná odborná príprava ABT, BT 

50 €

potvrdenie

15.-16.04.2020

Prihláška

TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

 


Základná odborná príprava

380 €

potvrdenie

09.03.-27.03.2020

Prihláška

Aktualizačná odborná príprava

150 €

potvrdenie

23.03.-26.03.2020

Prihláška

ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY

 

Základná odborná príprava

700 €

potvrdenie

18.05.-19.06.2020

Prihláška

Aktualizačná odborná príprava

200 €

potvrdenie

16.03.-23.03.2020

12.06.-19.06.2020

Prihláška

Elektrotechnické minimum

Elektrotechnické minimum

900 €

osvedčenie

11.03.-15.05.2020

Prihláška

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE (vyhl. č. 508/2009 Z. z.) 

 

Elektrické zariadenia (E2) do 1000 V , trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu

Poučená osoba (§20)

20 €

potvrdenie

06.04.2020

Prihláška

Elektrotechnik (§21)

80 €

osvedčenie

06.04.-08.04.2020

Prihláška

Samostatný elektrotechnik (§22)

90 €

osvedčenie

06.04.-08.04.2020

Prihláška

Elektrotechnik na riadenie činností

(§23)

100 €

osvedčenie

06.04.-08.04.2020

Prihláška

Aktualizačná odborná príprava 

(§21,§22,§23)

50 €

potvrdenie

08.04.2020

Prihláška

REVÍZNY TECHNIK VTZ ELEKTRICKÝCH (§ 24) Elektrické zariadenia (E2) do 1000 V

 

trieda objektu A

180 €

potvrdenie

podľa záujmu

Prihláška

Aktualizačná odborná príprava (§24)

50 €

potvrdenie

08.04.2020

Prihláška

OBSLUHA KOTLOV (kuriči) NTL, STL KOTOLNÍ NA rôzne druhy paliva (IV. a V.trieda)

 

Základné školenie 

90 €

potvrdenie

 25.02.2020

Prihláška

Aktualizačná odborná príprava 

50 €

potvrdenie

 25.02.2020

Prihláška

Ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH.

!!! V prípade,ak Vám do 24 hodín od odoslania objednávky nedôjde potvrdenie prijatia objednávky kontaktujte nás nás: 0908 975 079 alebo info@vzdelavanie-ke.sk !!!  

Na Vaše otázky Vám radi zodpovieme na uvedených kontaktoch : 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk

Prečo si vybrať kurz v našej spoločnosti ? 

 • kurzom získate relevantné informácie a znalosti podľa aktuálnych legislatívnych predpisov
 • dávame dôraz na uplatnenie získaných vedomostí v praxi  
 • seriózny prístup, kvalita a individuálny prístup 
 • skúsení lektori s dlhoročnou praxou a ľudským prístupom 
 • kurz flexibilne prispôsobujeme aj požiadavkám účastníkov
 • kurzy ponúkame za najlepšie ceny (možnosť platby aj na splátky, cez REPAS)
 • sme tu pre Vás aj po ukončení kurzu 
 • čo o nás povedali absolventi kurzov REFERENCIE

   

   

 

 

 

 

Marec

 Názov kurzu

 Objednať

09.03.2020

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany 

Objednať

11.03.2020

Elektrotechnické minimum

Objednať

16.03.2020

Aktualizačná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany

Objednať

23.03.2020

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Objednať

23.03.2020

 Lektor

Objednať

 

 

Apríl

 Názov kurzu

 Objednať

06.04.2020

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §20, §21, §22, §23

Objednať

08.04.2020

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23, §24

Objednať

15.04.2020

Aktualizačná odborná príprava ABT, BT

Objednať

20.04.2020

Základný kurz bezpečnostných technikov

Objednať

 

 

Máj

 Názov kurzu

 Objednať

18.05.2020

Základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany

Objednať

 

 

 

Jún

 Názov kurzu

 Objednať

12.06.2020

Aktualizačná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany

Objednať

 

 

V prípade, ak Vám do 24 hodín od odoslania objednávky nedôjde potvrdenie prijatia objednávky kontaktujte nás: 0908 975 079 alebo info@vzdelavanie-ke.sk 

Časový plán postupne aktualizujeme o nové termíny kurzov.

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU.

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

Prihlášku nájdete v časti Ponuka kurzov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Späť na Home
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: