vzdelavanie kosice logo
AKTUÁLNA PONUKA

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou RE-PASu

bez lehoty na podanie požiadavky na rekvalifikáciu

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

 VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

MOŽNOSTI KOMBINÁCII KURZOV (každý kurz sa absolvuje samostatne) :

 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY + LEKTORSKÉ MINIMUM870 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY = 700 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + LEKTORSKÉ MINIMUM = 520 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY1030 € 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov 

Kurz realizujeme v zmysle § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov (bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu).

 • Program kurzu  je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP, pracovného prostredia a ďalšie aktuálne poznatky v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Výmena skúsenosti medzi účastníkmi kurzu.
 • Podmienky účasti: originál osvedčenia bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v osvedčení).
 • Miesto konania:  Trieda SNP č.61/B, Košice Terasa
 • Rozsah: 16 hod.
 • Cena: 50 € (nie sme platcovia DPH)
 • Vydaný doklad: potvrdenie o účasti na odbornej príprave bezpečnostného technika a ABT
 • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

 

Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040 info@vzdelavanie-ke.sk

                          Tešíme sa na Vás... 

 

 

  referencie/


  Späť na Odborné vzdelávanie
  facebook

  (c) 2017 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

  pema-servis.sk pema-servis.sk

  Partneri: