vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

Oboznamovanie zamestnancov a udržanie odbornej a zdravotnej spôsobilosti fyzických osôb v čase výskytu ochorenia COVID-19 - AKTUALIZOVANÉ

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov 

Kurz realizujeme v zmysle § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov (bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu).

 • Program kurzu  je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP, pracovného prostredia a ďalšie aktuálne poznatky v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Výmena skúsenosti medzi účastníkmi kurzu.
 • Podmienky účasti: originál osvedčenia bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v osvedčení).
 • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
 • Rozsah: 16 hod.
 • Cena: 50 € (nie sme platcovia DPH)
 • Vydaný doklad: potvrdenie o účasti na odbornej príprave bezpečnostného technika a ABT
 • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

 

Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040 info@vzdelavanie-ke.sk

                          Tešíme sa na Vás... 

 

 

  referencie/


  Späť na Odborné vzdelávanie
  facebook

  (c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

  pema-servis.sk pema-servis.sk

  Partneri: