vzdelavanie kosice logo
AKTUÁLNA PONUKA

 

 

!!! PONUKA PRÁCE !!!

Hľadáme technika BOZP so znalosťou anglického jazyka, pre bližšie informácie prosím kontaktujte e-mailom na bozpov@bozpov.sk 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU.

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

 VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

MOŽNOSTI KOMBINÁCII KURZOV (každý kurz sa absolvuje samostatne) :

 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY + LEKTORSKÉ MINIMUM = 900 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY = 730 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + LEKTORSKÉ MINIMUM = 550 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY1070 € 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov 

Kurz realizujeme v zmysle § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov (bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu).

 • Program kurzu  je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP, pracovného prostredia a ďalšie aktuálne poznatky v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Výmena skúsenosti medzi účastníkmi kurzu.
 • Podmienky účasti: originál osvedčenia bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v osvedčení).
 • Miesto konania:  Trieda SNP č.61/B, Košice Terasa
 • Rozsah: 16 hod.
 • Cena: 50 € (nie sme platcovia DPH)
 • Vydaný doklad: potvrdenie o účasti na odbornej príprave bezpečnostného technika a ABT
 • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

 

Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040 info@vzdelavanie-ke.sk

                          Tešíme sa na Vás... 

 

 

  referencie/


  Späť na Odborné vzdelávanie
  facebook

  (c) 2017 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

  pema-servis.sk pema-servis.sk

  Partneri: