vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

Oboznamovanie zamestnancov a udržanie odbornej a zdravotnej spôsobilosti fyzických osôb v čase výskytu ochorenia COVID-19 - AKTUALIZOVANÉ

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Aktualizačná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany  

Aktualizačná odborná príprava  špecialistov technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

Ak špecialista požiarnej ochrany absolvuje odbornú prípravu požiada o overenie odbornej spôsobilosti počas platnosti osvedčenia.

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti špecialistu požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia. 


 • Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti na MV SR Prezídium HaZZ je: 

a) potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

b) fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overenie odbornej spôsobilosti po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.

 

Program kurzu 

 1. prehľad o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v legislatívnych predpisoch
 2. praktická časť: riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých druhov stavieb obsah a postup riešenia protipožiarnej bezpečnosti.
 3. výmena poznatkov z praxe medzi účastníkmi kurzu 

 

 • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
 • Rozsah: 50 hod.
 • Cena: 200 € (nie sme platcami DPH) 
 • Vydaný doklad: potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy 
 • Študijný materiál: vypracované otázky na ústnu časť skúšky
 • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk      

                               Tešíme sa na Vás... 

 


Späť na Odborné vzdelávanie
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: