vzdelavanie kosice logo
AKTUÁLNA PONUKA

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU.

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

 VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

MOŽNOSTI KOMBINÁCII KURZOV (každý kurz sa absolvuje samostatne) :

 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY + LEKTORSKÉ MINIMUM870 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY = 700 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + LEKTORSKÉ MINIMUM = 520 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY1030 € 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany  

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu a požiadať o overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru je účastník povinný v dobe platnosti osvedčenia. 

Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. Účastníci budú informovaní o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v legislatívnych predpisoch. Prediskutujú si s ostatnými účastníkmi a lektormi získané skúsenosti a poznatky z praxe.

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti technika požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia. 

 

 • Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti je 

a) potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

b) fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overenie odbornej spôsobilosti po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.

 

 • Miesto konania: Trieda SNP č.61/B, Košice Terasa
 • Cena:  150 €  (nie sme platcami DPH) 
 • Termín: 

29.01.-01.02.2018

12.03.-15.03.2018

 • Rozsah: 30 hodín 
 • Podmienky účastí: platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany je 5 rokov odo dňa vykonania overovania odbornej spôsobilosti
 • Študijné materiály: vypracované otázky na písomnú a  ústnu časť skúšky
 • Vydaní doklad: potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy 

Kontakt:  Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk       

                                   Tešíme sa na Vás ....

 


  Späť na Odborné vzdelávanie
  facebook

  (c) 2017 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

  pema-servis.sk pema-servis.sk

  Partneri: