vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

CIELENÉ VZDELÁVANIE PRE ZÁUJEMCOV O ZAMESTNANIE

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Elektrotechnické minimum 

Akreditovaný kurz MŠVVaS SR Elektrotechnické minimum pre neelektrikárov (osoby bez elektrotechnického vzdelania) je nadstavbové štúdium pre získanie základného elektrotechnického vzdelania potrebného k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov s celoštátnou platnosťou. 

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 3472/2018/100/1


Absolvovaním kurzu elektrotechnické minimum  účastník získa základné elektrotechnické vzdelanie nutné pre splnenie kvalifikačnej požiadavky pre získanie osvedčenia a oprávnenia: 

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a následne
 • živnostenské oprávnenie z odboru "elektrotechnika"

Požadované vstupné vzdelanie: 

 • minimálne stredné odborné vzdelanie technického zamerania s výučným listom
 • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou

Forma vzdelávania:

 • Prezenčná forma štúdiu  /3 pracovné dní týždenne/ -  vzhľadom na epidemiologickú situáciu kurz môže prebiehať e-learning. 
 • Dištančná forma štúdiu 
 • Praktická výučba 

 

Miesto konania: 

 • Prezenčná forma štúdia: Rosná 22, Košice
 • Dištančná forma štúdia

 

Termín: plán vzdelávania 

Akciová cena: 780 € (možnosť platby na splátky, cez Úrad práce - REPAS)

zahŕňa:

 • kurz elektrotechnické minimum
 • kurz pre osoby poučené na § 20 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 21 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (č. oprávnenia NIP: VVZ-0188/13-05.1)
 • študijné materiály

 

Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk           

 

 


Späť na Odborné vzdelávanie
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: