vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA
ZAUJÍMAVOSTI

Elektrotechnické minimum 

Akreditovaný kurz MŠVVaS SR Elektrotechnické minimum pre neelektrikárov (osoby bez elektrotechnického vzdelania) je nadstavbové štúdium pre získanie základného elektrotechnického vzdelania potrebného k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov s celoštátnou platnosťou. 

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 3472/2018/100/1


Absolvovaním kurzu elektrotechnické minimum  účastník získa základné elektrotechnické vzdelanie nutné pre splnenie kvalifikačnej požiadavky pre získanie osvedčenia a oprávnenia: 

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a následne
 • živnostenské oprávnenie z odboru "elektrotechnika"

Požadované vstupné vzdelanie: 

 • minimálne stredné odborné vzdelanie technického zamerania s výučným listom
 • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou

Forma vzdelávania:

 • Prezenčná forma štúdiu  /3 pracovné dní týždenne/
 • Dištančná forma štúdiu 
 • Praktická výučba 

 

Miesto konania: 

 • Prezenčná forma štúdia: Rosná 22, Košice
 • Dištančná forma štúdia

 

Termín: plán vzdelávania 

Cena: 900 € (možnosť platby REPAS, splátky)

 • zahŕňa študijné materiály
 • základný kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 21 (č. oprávnenia NIP: VVZ-0188/13-05.1)
 • absolvovanie kurzu elektrotechnické minimum

 

Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk           

 

 


Späť na Odborné vzdelávanie
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: