vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

Otvárame akreditovaný kurz

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Elektrotechnické minimum 

Akreditovaný kurz MŠVVaS SR Elektrotechnické minimum pre neelektrikárov (osoby bez elektrotechnického vzdelania) je nadstavbové štúdium pre získanie základného elektrotechnického vzdelania potrebného k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov s celoštátnou platnosťou. 

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 3472/2018/100/1


Absolvovaním kurzu elektrotechnické minimum  účastník získa základné elektrotechnické vzdelanie nutné pre splnenie kvalifikačnej požiadavky pre získanie osvedčenia a oprávnenia: 

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a následne
 • živnostenské oprávnenie z odboru "elektrotechnika"

Požadované vstupné vzdelanie: 

 • minimálne stredné odborné vzdelanie technického zamerania s výučným listom
 • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou

Forma vzdelávania:

 • Prezenčná forma štúdiu v rozsahu: 176 hod. 
 • Dištančná forma štúdiu v rozsahu: 176 hod.
 • Praktická výučba v rozsahu: 48 hod.

(vyučovacia hodina 45 minút)

Miesto konania: 

 • Prezenčná forma štúdia: Trieda SNP 61/B, Košice
 • Dištančná forma štúdia: individuálne diaľkové štúdium E-learning
 • Praktická výučba: SOŠ, Učňovská 5, Šaca 

Termín: plán vzdelávania 

Cena: 900 € (možnosť platby REPAS, splátky)

 • zahŕňa študijné materiály
 • základný kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 21 (č. oprávnenia NIP: VVZ-0188/13-05.1)
 • absolvovanie kurzu elektrotechnické minimum

 

Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk           

 

 


Späť na Odborné vzdelávanie
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: