vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

Oboznamovanie zamestnancov a udržanie odbornej a zdravotnej spôsobilosti fyzických osôb v čase výskytu ochorenia COVID-19 - AKTUALIZOVANÉ

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

  • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Personalistika a mzdové účtovníctvo

Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR je určený pre osoby, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti miezd a personalistiky. 

Po ukončení akreditovaného kurzu mzdy a personalistika absolvent získa odbornosť v danej oblasti a môže vykonávať uvedenú činnosť v praxi.

- Absolvent kurzu jednoduché účtovníctvo získa odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti miezd a personalistiky.

- Bude poznať a ovládať príslušné právne normy, zásady vedenia a účtovania miezd, základy pracovného práva a pracovno-právnych vzťahov. Postupy pri zamestnávaní zamestnancov, ukončení pracovného pomeru.

- Ovládať praktické spracovanie podkladov pre výpočet miezd, zaúčtovanie miezd, odvodov do poisťovní a zaúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti, registračných a oznamovacích povinností, vypracovania prehľadov, hlásení a ostatných tlačív a formulárov vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich pracovnoprávne vzťahy, komunikácie s príslušnými úradmi. 

Po ukončení akreditovaného kurzu účtovník Vás získané osvedčenie oprávňuje vykonávať profesiu účtovník - personalistika a mzdové účtovníctvo (na živnosť, v PP).

- Dôraz kladieme na praktickú časť kurzu!  

  • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
  • Rozsah: 50 hodín  
  • Študijné materiály: spracované materiály na CD, tlačená forma, praktické cvičenia v ekonomickom programe  
  • Lektori: vysokokvalifikovaní lektori s praxou v danom obore
  • Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie
  • Vydaný doklad: osvedčenie
  • Cena: 260   (nie sme platcovia DPH) 
  • Cena kurzu Účtovník (jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, personalistika a mzdové účtovníctvo)  890 €

Možnosť platby aj na splátky,REPAS. 

 

Pre absolventa modulu PERSONALISTIKA A MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO v prípade absolvovania akreditovaného kurzu LEKTOR je cena 170 €.   

Ako našu prácu hodnotia naši klienti  REFERENCIE

Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk      

                               Tešíme sa na Vás... 

 

 


Späť na Odborné vzdelávanie
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: