vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

Oboznamovanie zamestnancov a udržanie odbornej a zdravotnej spôsobilosti fyzických osôb v čase výskytu ochorenia COVID-19 - AKTUALIZOVANÉ

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

  • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Podvojné účtovníctvo

Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR je určený pre osoby, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti podvojného účtovníctva.

Po ukončení akreditovaného kurzu jednoduché účtovníctvo absolvent získa odbornosť v oblasti podvojného účtovníctva  a môže vykonávať uvedenú činnosť v praxi.

- Absolvent kurzu podvojného účtovníctva získa odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti podvojného účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením podvojného účtovníctva.

- Bude ovládať právne predpisy súvisiace s postupmi účtovania v podvojnom účtovníctve.

Bude schopný samostatne účtovať vo všetkých účtovných operáciách, zostaviť účtovnú závierku, viesť, spracovať, kontrolovať a uchovávať účtovné doklady a iné písomnosti, zaúčtovať účtovné zápisy a viesť účtovné knihy.

- Bude zorientovaný v problematike podvojného účtovníctva v zmysle aktuálnej právnej úpravy.

- Bude schopný viesť podvojné účtovníctvo v listovej aj elektronickej forme. 

Po ukončení akreditovaného kurzu účtovník Vás získané osvedčenie oprávňuje vykonávať profesiu účtovník - podvojné účtovníctvo (na živnosť, v PP).

- Dôraz kladieme na praktickú časť kurzu!  

  • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
  • Rozsah: 130 hod.  
  • Študijné materiály: v knižnej podobe, praktické cvičenia v ekonomickom programe 
  • Lektori: vysokokvalifikovaní lektori s praxou v danom obore
  • Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie
  • Vydaný doklad: osvedčenie
  • Cena: 490   (nie sme platcovia DPH) 
  • Cena kurzu Účtovník (jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, personalistika a mzdové účtovníctvo)  890 €

Možnosť platby aj na splátky,REPAS. 

 

Pre absolventa modulu PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO v prípade absolvovania akreditovaného kurzu LEKTOR je cena 170 €.   

Ako našu prácu hodnotia naši klienti  REFERENCIE

Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk      

                               Tešíme sa na Vás... 

 

 


Späť na Odborné vzdelávanie
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: