vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA
ZAUJÍMAVOSTI

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Hlavným cieľom je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany.  

Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.

Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom Krajskom riaditeľstve požiarneho zboru je 

a) potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

b) overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po absolvovaní základnej odbornej prípravy.

Viac na... https://www.minv.sk/?uvod-overovanie

 

Obsah kurzu: 

 • Teoretická časť: právne predpisy
 • Praktická časť: spracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi
 • Študijné materiály: vypracované otázky na ústnu a písomnú časť skúšky.

 Skúška na overovanie odbornej spôsobilosti: 

 • účastník musí absolvovať skúšku najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia odbornej prípravy 
 • prebieha na príslušnom Krajskom riaditeľstve požiarneho zboru a pozostáva z písomnej (test) a ústnej skúšky. 
 • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
 • Cena: 380 €  (nie sme platcami DPH)

Možnosť platby aj na splátky,REPAS. 

 

 • Podmienky účasti: úplné stredné vzdelanie
 • Vydaný doklad: potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy
 • Ako našu prácu hodnotia naši klienti referencie

Kontakt:  Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk       

                                   Tešíme sa na Vás ....

MOŽNOSTI KOMBINÁCII KURZOV:

 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY + LEKTORSKÉ MINIMUM = 930 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY = 760 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + LEKTORSKÉ MINIMUM = 560 €

Späť na Odborné vzdelávanie
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: