vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

Otvárame akreditovaný kurz

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Hlavným cieľom je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany.  

Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.

Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom Krajskom riaditeľstve požiarneho zboru je 

a) potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

b) overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po absolvovaní základnej odbornej prípravy.

Viac na... https://www.minv.sk/?uvod-overovanie

 

Obsah kurzu: 

 • Teoretická časť: právne predpisy
 • Praktická časť: spracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi
 • Študijné materiály: vypracované otázky na ústnu a písomnú časť skúšky.

 Skúška na overovanie odbornej spôsobilosti: 

 • účastník musí absolvovať skúšku najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia odbornej prípravy 
 • prebieha na príslušnom Krajskom riaditeľstve požiarneho zboru a pozostáva z písomnej (test) a ústnej skúšky. 
 • Miesto konania: Trieda SNP č.61/B, Košice Terasa
 • Cena: 380 €  (nie sme platcami DPH)

Možnosť platby aj na splátky,REPAS. 

 

 • Podmienky účasti: úplné stredné vzdelanie
 • Vydaný doklad: potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy
 • Ako našu prácu hodnotia naši klienti referencie

Kontakt:  Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk       

                                   Tešíme sa na Vás ....

MOŽNOSTI KOMBINÁCII KURZOV:

 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY + LEKTORSKÉ MINIMUM = 930 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY = 760 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + LEKTORSKÉ MINIMUM = 560 €

Späť na Odborné vzdelávanie
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: