vzdelavanie kosice logo
AKTUÁLNA PONUKA

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU.

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

 VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

MOŽNOSTI KOMBINÁCII KURZOV (každý kurz sa absolvuje samostatne) :

 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY + LEKTORSKÉ MINIMUM870 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY = 700 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + LEKTORSKÉ MINIMUM = 520 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY1030 € 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Základný kurz bezpečnostných technikov

Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP je cieľavedomý a dlhodobý proces, pri ktorom zamestnanec či študent nadobúda znalosti a zručnosti, ktoré prispievajú k bezpečnému správaniu sa na pracovisku.  

Po ukončení akreditovaného kurzu bezpečnostný technik Vás získané osvedčenie oprávňuje vykonávať profesiu bezpečnostný technik (na živnosť, v TPP).

Obsah kurzu: 

Teoretická časť: právne predpisy, informácie z odbornej literatúry...

Praktické cvičenia /modelové situácie, ukážky, vzorové dokumenty/

 • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození
 • posudzovanie rizík a návrh opatrení
 • návrh, zoznam a evidencia OOPP pre jednotlivé profesie
 • postup pri šetrení pracovného úrazu
 • postup pri vypracovaní dokumentácie .....
 • odborné filmy
 • informácie k výkonu PZS pre zamestnávateľov zaradených do I . a II. kategórii

V priebehu kurzu sa naučíte ako získané teoretické vedomosti uplatniť v praxi formou praktických cvičení, na ktoré kladieme dôraz.

Po ukončení kurzu  

 • budete pripravený profesionálne vykonávať funkciu bezpečnostného technika
 • stanete sa kolegami našich lektorov - odborníkov s dlhoročnou praxou a ľudským prístupom, ktorí  Vám budú naďalej nápomocní aj po skončení kurzu pri Vašej profesionálnej dráhe BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA.  

 

 • Miesto konania: Trieda SNP 61/B (Terasa), Košice
 • Cena: 380 € (nie sme platcovia DPH)
 • Termín: 16.04.-15.05.2018

Možnosť platby aj na splátky,REPAS. 

 • Podmienka účasti: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie – dokladovať fotokópiu.
 • Vydaný doklad: osvedčenie bezpečnostného technika 
 • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

   

  Kontakt:  Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk       

                                     Tešíme sa na Vás ....

  MOŽNOSTI KOMBINÁCII KURZOV:

  • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY + LEKTORSKÉ MINIMUM = 870 €
  • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY = 700 €
  • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + LEKTORSKÉ MINIMUM = 520 €

  Pre absolventa kurzu BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK v prípade absolvovania akreditovaného kurzu LEKTOR je cena 170 €.   


  Späť na Odborné vzdelávanie
  facebook

  (c) 2017 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

  pema-servis.sk pema-servis.sk

  Partneri: