vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

CIELENÉ VZDELÁVANIE PRE ZÁUJEMCOV O ZAMESTNANIE

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Základný kurz bezpečnostných technikov

Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP je cieľavedomý a dlhodobý proces, pri ktorom zamestnanec či študent nadobúda znalosti a zručnosti, ktoré prispievajú k bezpečnému správaniu sa na pracovisku.  

Po ukončení akreditovaného kurzu bezpečnostný technik Vás získané osvedčenie oprávňuje vykonávať profesiu bezpečnostný technik (na živnosť, v TPP).

Obsah kurzu: 

Teoretická časť: právne predpisy, informácie z odbornej literatúry...

Praktické cvičenia /modelové situácie, ukážky, vzorové dokumenty/

 • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození
 • posudzovanie rizík a návrh opatrení
 • návrh, zoznam a evidencia OOPP pre jednotlivé profesie
 • postup pri šetrení pracovného úrazu
 • postup pri vypracovaní dokumentácie .....
 • odborné filmy

V priebehu kurzu sa naučíte ako získané teoretické vedomosti uplatniť v praxi formou praktických cvičení, na ktoré kladieme dôraz.

Po ukončení kurzu  

 • budete pripravený profesionálne vykonávať funkciu bezpečnostného technika
 • stanete sa kolegami našich lektorov - odborníkov s dlhoročnou praxou a ľudským prístupom, ktorí  Vám budú naďalej nápomocní aj po skončení kurzu pri Vašej profesionálnej dráhe BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA.  

 

 • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
 • Cena: 450 € (nie sme platcovia DPH)
 • Termín:  plán vzdelávania 

 

 

Možnosť platby aj na splátky,REPAS. 

 • Podmienka účasti: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie – dokladovať fotokópiu.
 • Vydaný doklad: osvedčenie bezpečnostného technika 
 • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie


   

  Kontakt:  Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk       

                                     Tešíme sa na Vás ....


  Späť na Odborné vzdelávanie
  facebook

  (c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

  pema-servis.sk pema-servis.sk

  Partneri: