vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

Otvárame akreditovaný kurz

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

  • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Kumulácia funkcie bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika

Z ustanovenia § 22 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplýva, že funkciu bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika možno výnimočne zlúčiť len inými odbornými činnosťami zameranými na zabezpečovanie ochrany života alebo zdravia zamestnanca, prevenciu závažných priemyselných havárií, ochranu pred požiarmi a na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení. Účelom tohto ustanovenia je eliminovať nevhodné zlučovanie odborne rôznorodých pracovných úloh pre bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika.

Účelom zákona je zabezpečiť, aby bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik mal dostatok odborného priestoru na riešenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u svojho zamestnávateľa. Preto zákon rámcovo vymedzuje kumuláciu pracovnej pozície s inými odbornými príbuznými pracovnými miestami.

Za “iné odborné činnosti zamerané na zabezpečovanie ochrany života alebo zdravia zamestnanca” okrem iného nemožno považovať pracovné pozície z oblasti majetkovej ochrany a civilnej ochrany. Naopak odborne príbuznými sú napr. pracovné pozície z oblasti ochrany pred požiarmi a životného prostredia, ako aj funkcia pracovného lekára a verejného zdravotníka z tímu pracovnej zdravotnej služby, toxikológa, koordinátora bezpečnosti na stavenisku.

zdroj: www.nip.sk


Späť na Zaujímavosti
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: