vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

CIELENÉ VZDELÁVANIE PRE ZÁUJEMCOV O ZAMESTNANIE

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

  • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Kumulácia funkcie bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika

Z ustanovenia § 22 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplýva, že funkciu bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika možno výnimočne zlúčiť len inými odbornými činnosťami zameranými na zabezpečovanie ochrany života alebo zdravia zamestnanca, prevenciu závažných priemyselných havárií, ochranu pred požiarmi a na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení. Účelom tohto ustanovenia je eliminovať nevhodné zlučovanie odborne rôznorodých pracovných úloh pre bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika.

Účelom zákona je zabezpečiť, aby bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik mal dostatok odborného priestoru na riešenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u svojho zamestnávateľa. Preto zákon rámcovo vymedzuje kumuláciu pracovnej pozície s inými odbornými príbuznými pracovnými miestami.

Za “iné odborné činnosti zamerané na zabezpečovanie ochrany života alebo zdravia zamestnanca” okrem iného nemožno považovať pracovné pozície z oblasti majetkovej ochrany a civilnej ochrany. Naopak odborne príbuznými sú napr. pracovné pozície z oblasti ochrany pred požiarmi a životného prostredia, ako aj funkcia pracovného lekára a verejného zdravotníka z tímu pracovnej zdravotnej služby, toxikológa, koordinátora bezpečnosti na stavenisku.

zdroj: www.nip.sk


Späť na Zaujímavosti
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: