vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

CIELENÉ VZDELÁVANIE PRE ZÁUJEMCOV O ZAMESTNANIE

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov 

Kurz realizujeme v zmysle § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov (bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu).

 • Program kurzu  je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP, pracovného prostredia a ďalšie aktuálne poznatky v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Výmena skúsenosti medzi účastníkmi kurzu.
 • Podmienky účasti: originál osvedčenia bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v osvedčení).
 • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
 • Rozsah: 16 hod.
 • Cena: 50 € (nie sme platcovia DPH)
 • Vydaný doklad: potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy BT resp. ABT
 • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

 

Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040 info@vzdelavanie-ke.sk

                          Tešíme sa na Vás... 

 

 

  referencie/


  Späť na Odborné vzdelávanie
  facebook

  (c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

  pema-servis.sk pema-servis.sk

  Partneri: