vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

CIELENÉ VZDELÁVANIE PRE ZÁUJEMCOV O ZAMESTNANIE

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

  • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW ( IV., V. trieda)

Aktualizačnú odbornú prípravu realizujeme pre osoby obsluhujúce kotly IV. a V. triedy, ktoré majú vydaný preukaz o odbornej spôsobilosti kuriča. 

V zmysle § 39 ods. (5) zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať túto aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov odo dňa vydania preukazu, príp. absolvovania poslednej aktualizačnej odbornej prípravy. 

Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca preukaz platnosť. 

"Ak je preukaz kuriča vydaný 31.10.2008, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 31.10.2013, v opačnom prípade preukaz kuriča stratil dňom 01.11.2013 platnosť."   www.nip.sk

 

  • Podmienky účasti: originál preukaz o získaní odbornej spôsobilosti kuriča, príp. potvrdenie, ak už bola absolvovaná aktualizačná odborná príprava.   
  • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
  • Rozsah: 4 hod.
  • Cena: 60 € (nie sme platcami DPH)
  • Vydaný doklad: potvrdenie o účasti na aktualizačnej odbornej príprave
  • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

 

Kontakt:  Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk       

Tešíme sa na Vás ....

 

Zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z.

V zmysle novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku, absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 1.1.2010 do 31.12.2013. 

Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a zákona o BOZP).  V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť !

Zdravotná spôsobilosť na prácu sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov.

VESTNÍK MZ SR


Späť na Odborné vzdelávanie
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: