vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

CIELENÉ VZDELÁVANIE PRE ZÁUJEMCOV O ZAMESTNANIE

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Aktualizačná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany  

Aktualizačná odborná príprava  špecialistov technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

Ak špecialista požiarnej ochrany absolvuje odbornú prípravu požiada o overenie odbornej spôsobilosti počas platnosti osvedčenia.

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti špecialistu požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia. 


 • Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti na MV SR Prezídium HaZZ je: 

a) potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

b) fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overenie odbornej spôsobilosti po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.

 

Program kurzu 

 1. prehľad o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v legislatívnych predpisoch
 2. praktická časť: riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých druhov stavieb obsah a postup riešenia protipožiarnej bezpečnosti.
 3. výmena poznatkov z praxe medzi účastníkmi kurzu 

 

 • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
 • Rozsah: 50 hod.
 • Cena: 230 € (nie sme platcami DPH) 
 • Vydaný doklad: potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy 
 • Študijný materiál: vypracované otázky na ústnu časť skúšky
 • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk      

                               Tešíme sa na Vás... 

 


Späť na Odborné vzdelávanie
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: