vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

CIELENÉ VZDELÁVANIE PRE ZÁUJEMCOV O ZAMESTNANIE

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

  • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Jednoduché účtovníctvo 

Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR je určený pre osoby, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti jednoduchého účtovníctva.

Po ukončení akreditovaného kurzu jednoduché účtovníctvo absolvent získa odbornosť v oblasti jednoduchého účtovníctva  a môže vykonávať uvedenú činnosť v praxi.

- Absolvent kurzu jednoduché účtovníctvo získa odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti jednoduchého účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením jednoduchého účtovníctva na počítači.

- Bude vedieť vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomnosti v rámci účtovnej jednotky, viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady, viesť peňažný denník, uzatvárať účtovné knihy, vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov, zostavovať účtovnú uzávierku, základné daňové povinnosti, vypracovať daňové priznanie k dani z príjmov PO a FO.

- Bude vedieť vypracovať a predkladať formuláre, tlačivá a iné písomnosti pri styku účtovnej jednotky s externým prostredím v zmysle príslušných právnych predpisov a požiadaviek daňového úradu a splniť požiadavky na štruktúru a obsah prezentovaných informácií z účtovnej uzávierky.

Po ukončení akreditovaného kurzu účtovník Vás získané osvedčenie oprávňuje vykonávať profesiu účtovník - jednoduché účtovníctvo (na živnosť, v PP).

- Dôraz kladieme na praktickú časť kurzu!  

 

  • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
  • Rozsah: 60 hodín  
  • Študijné materiály: v knižnej podobe, praktické cvičenia v ekonomickom programe 
  • Lektori: vysokokvalifikovaní lektori s praxou v danom obore
  • Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie
  • Vydaný doklad: osvedčenie
  • Cena: 260   (nie sme platcovia DPH) 
  • Cena kurzu Účtovník (jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, personalistika a mzdové účtovníctvo)  890 €

Možnosť platby aj na splátky,REPAS. 

 

Pre absolventa modulu JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO v prípade absolvovania akreditovaného kurzu LEKTOR je cena 170 €.      

Ako našu prácu hodnotia naši klienti  REFERENCIE

Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk      

                               Tešíme sa na Vás... 

 

 

 

 


Späť na Odborné vzdelávanie
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: