vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

CIELENÉ VZDELÁVANIE PRE ZÁUJEMCOV O ZAMESTNANIE

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

  • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Personalistika a mzdové účtovníctvo

Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR je určený pre osoby, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti miezd a personalistiky. 

Po ukončení akreditovaného kurzu mzdy a personalistika absolvent získa odbornosť v danej oblasti a môže vykonávať uvedenú činnosť v praxi.

- Absolvent kurzu jednoduché účtovníctvo získa odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti miezd a personalistiky.

- Bude poznať a ovládať príslušné právne normy, zásady vedenia a účtovania miezd, základy pracovného práva a pracovno-právnych vzťahov. Postupy pri zamestnávaní zamestnancov, ukončení pracovného pomeru.

- Ovládať praktické spracovanie podkladov pre výpočet miezd, zaúčtovanie miezd, odvodov do poisťovní a zaúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti, registračných a oznamovacích povinností, vypracovania prehľadov, hlásení a ostatných tlačív a formulárov vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich pracovnoprávne vzťahy, komunikácie s príslušnými úradmi. 

Po ukončení akreditovaného kurzu účtovník Vás získané osvedčenie oprávňuje vykonávať profesiu účtovník - personalistika a mzdové účtovníctvo (na živnosť, v PP).

- Dôraz kladieme na praktickú časť kurzu!  

  • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
  • Rozsah: 50 hodín  
  • Študijné materiály: spracované materiály na CD, tlačená forma, praktické cvičenia v ekonomickom programe  
  • Lektori: vysokokvalifikovaní lektori s praxou v danom obore
  • Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie
  • Vydaný doklad: osvedčenie
  • Cena: 260   (nie sme platcovia DPH) 
  • Cena kurzu Účtovník (jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, personalistika a mzdové účtovníctvo)  890 €

Možnosť platby aj na splátky,REPAS. 

 

Pre absolventa modulu PERSONALISTIKA A MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO v prípade absolvovania akreditovaného kurzu LEKTOR je cena 170 €.   

Ako našu prácu hodnotia naši klienti  REFERENCIE

Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk      

                               Tešíme sa na Vás... 

 

 


Späť na Odborné vzdelávanie
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: