vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

CIELENÉ VZDELÁVANIE PRE ZÁUJEMCOV O ZAMESTNANIE

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

  • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany  

Cieľom kurzu je aby absolvent kurzu získal teoretické, praktické vedomostí v oblasti projektovania požiarnej ochrany, posudzovanie požiarneho rizika, požiarna bezpečnosť stavieb, technológie vypracovania projektov PO, posudzovanie stavebných konštrukcií.

Praktická časť v rozsahu 40 hod.: riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých druhov stavieb.

  • Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa technického smeru.
  • Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti na MV SR Prezídium HaZZ je: 

a) potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

b) overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany po absolvovaní základnej odbornej prípravy.

 

Viac na...  https://www.minv.sk/?specialista-poziarnej-ochrany

 

  • Rozsah: 200 hodín
  • Vydaný doklad: potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy
  • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
  • Cena: 800 € (nie sme platcovia DPH)

Možnosť platby aj na splátky,REPAS. 

  • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

 

Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk

 

Tešíme sa na Vás..... 

 

                                       

 


Späť na Odborné vzdelávanie
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: