Lektor/ lektorské minimum

260 €

Tajomstvo úspechu dobrých lektorov spočíva v inšpirovaní ostatných, ich motivácii k učeniu a podpore dynamických skupinových procesov. Už to nie je len o odovzdávaní vedomostí. S meniacimi sa metódami učenia a vyučovania, akým je e-learning, sa to však v dnešnej dobe stalo skutočnou výzvou.

V rámci vzdelávacieho programu Lektor si vyskúšate, ako je možné individuálne nazerať na učiacich sa, vytvárať harmonickú atmosféru učenia a tiež zvoliť vhodné didaktické prostriedky. Platí to pre online aj prezenčné kurzy.

Vstupná kvalifikácia účastníka vzdelávacieho programu

  • úplné stredné vzdelanie 

Pre koho je určený vzdelávací program Lektor?  

  • pre osoby, ktoré by chceli svoje odborné znalosti v budúcnosti odovzdávať profesionálne ako lektor ďalšieho vzdelávania dospelých.
  • osvedčenie Lektor je jedná z podmienok pre osoby, ktoré budú žiadať o vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. 4, bod 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znp. 

Prečo absolvovať akreditovaný vzdelávací program Lektor v spoločnosti VZDELÁVANIE Košice? 

  • učte sa od najlepších... odbornou prípravou Vás budú sprevádzať erudovaní lektori, ktorí majú vynikajúce odborné znalosti a dlhoročné praktické skúsenosti vo svojich odboroch.
  • záleží nám na spokojnosti našich absolventov, k práci pristupujeme profesionálne, ľudský prístup je pre nás samozrejmosťou.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli absolvovať vzdelávací program Lektor v našej spoločnosti. 

                  Tešíme sa na Vás!

Začiatok:

07.10.2024

Koniec:

25.10.2024

Miesto konania:

online a prezenčne

Vydaný doklad

osvedčenie

Na stiahnutie