Kurzy zadarmo cez projekt Zručnosti pre trh práce

POSTUP PRE PODANIE ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA VZDELÁVANIE ČI REKVALIFIKÁCIU

1. krok: VÝBER KURZU/ZASLANIE PRIHLÁŠKY

Vyplň prihlášku (do poznámky uveďte či ste zamestnaný alebo nezamestnaný)

2.krok: EVIDENCIA NA ÚRADE PRÁCE

ZAMESTNANÝ:

Zaevidujte sa na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bez ohľadu na trvalý pobyt, prostredníctvom formulára Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania , ktorú je možné podať osobne alebo elektronicky cez Všeobecnú agendu dostupnú na portáli slovensko.sk alebo poštou.

NEZAMESTNANÝ:

Ak ste zaevidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, podmienku evidencie máte splnenú.

3. krok: PODANIE ŽIADOSTI NA ÚRADE PRÁCE

Žiadosti na úrad je potrebné predložiť 30 kalendarných dní pred začiatkom vzdelávania.

ZAMESTNANÝ/NEZAMESTNANÝ:

My vám vystavíme tlačivo Potvrdenie poskytovateľa vzdelávania o zabezpečenie vzdelávania/Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie o zabezpečení rekvalifikácie

  • vyplnené tlačivo (vrátane povinných príloh) Vám obratom zašleme poštou, ak ste mimo Košíc alebo si ho prevezmete osobne na Rosná 22, Košice

Vy vyplníte Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávania Záujemcu o Zamestnanie/ Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu rekvalifikácie.

  • vyzdvihnite si ju na úrade práce a vyplňte podľa pokynov

4. krok: Odovzdanie žiadosti na úrade práce

Tlačivo od nás spolu so žiadosťou doručíte Úradu práce.  Žiadosť na úrad je potrebné predložiť 30 dní pred začiatkom vzdelávania, pričom rozhodujúci je deň podania v podateľni úradu, alebo na poštovej pečiatke.

5. krok: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

Ak úrad práce schváli Vašu žiadosť, uzatvorí s Vami dohodu o poskytnutí finančného príspevku na rekvalifikáciu a vystaví Vám vzdelávací poukaz. Ten nám doručíte pred začiatkom kurzu (v prípade, že nemáte možnosť nám ho doručiť osobne postačí zaslať scan vzdelávacieho poukazu na mailovú adresu info@vzdelavanie-ke.sk) a môžete nastúpiť na kurz bez toho, aby ste čokoľvek platili.

Máte otázky ? Radi Vám ich zodpovieme na info@vzdelavanie-ke.sk alebo 0908 975 040

O Z N Á M E N I E O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PODPORU REKVALIFIKÁCIE UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE