Financovanie profesionálneho rozvoja

Existujú rôzne možnosti financovania, tak ako pre uchádzačov o zamestnanie, ako aj pre tých, ktorí sú zamestnaní. Ak máte konkrétne otázky týkajúce sa možnosti financovanie alebo žiadosti o financovanie niektorého z našich kurzov, informácie nájdete v príslušných ponukách. Taktiež nás môžete kedykoľvek kontaktovať – radi Vám poradíme.

  • Individuálny spôsob flexibilného financovania kurzov

možnosť dohodnúť si splátky bez navýšenia v rámci Vašich finančných možnosti

  • REPAS+ - poskytnutie príspevku na rekvalifikačný kurz
Q1.png

REPAS+

  • Vzdelávanie zamestnancov formou prehĺbenia kvalifikácie zmysle § 153  a násl. zákona č.311/2001 Z . z. v znp.  Zákonník práce

Zákonnik práce