Naša ponuka pre Vás

September

01.09.2022

Bezpečnostnotechnická služba

BTS

0€


Október

10.10.2022

Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava

online alebo prezenčne výber ponecháme na Vás, povinné prílohy: platné osvedčenie

240€


10.10.2022

Technik požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava

online alebo prezenčne výber ponecháme na Vás, povinné prílohy: platné osvedčenie

160€


10.10.2022

Príprava na skúšky autorizovaného bezpečnostného technika

online alebo prezenčne výber ponecháme na Vás

250€


14.10.2022

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23, §24

online, povinné prílohy: platné osvedčenie

60€


17.10.2022

Technik požiarnej ochrany - základná odborná príprava

online alebo prezenčne výber ponecháme na Vás, povinné prílohy: doklad o ukončenom vzdelaní

400€


17.10.2022

Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava

online alebo prezenčne výber ponecháme na Vás, povinné prílohy: doklad o ukončenom vzdelaní

800€


24.10.2022

Elektrotechnické minimum

online, povinné prílohy: doklad o ukončenom vzdelaní

740€


24.10.2022

Lektor (lektorské minimum)

online, povinné prílohy: doklad o ukončenom vzdelaní

230€


November

07.11.2022

Poučenie zamestnancov obsluhujúcich elektrické zariadenia ( § 20 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

online alebo prezenčne výber ponecháme na Vás

30€


07.11.2022

Bezpečnostný technik - základný kurz

povinné prílohy: doklad o ukončenom vzdelaní

400€


07.11.2022

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 21

online alebo prezenčne výber ponecháme na Vás, povinné prílohy: doklad o ukončenom vzdelaní

90€


07.11.2022

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 22

online alebo prezenčne výber ponecháme na Vás

100€


07.11.2022

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 23

online alebo prezenčne výber ponecháme na Vás

100€


15.11.2022

Aktualizačná odborná príprava ABT, BT

online, povinné prílohy: platné osvedčenie

60€*Ceny sú konečné