Naša ponuka pre Vás

Február

20.02.2023

Aktualizačná odborná príprava BT

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie

60€


20.02.2023

Lektor (lektorské minimum)

online - prezenčne, povinné prílohy: prihláška, doklad o ukončenom vzdelaní

200€


24.02.2023

Aktualizačná odborná príprava revíznych technikov VTZ elektrických §24

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie, platný lekársky posudok vo vzťahu k práci

60€


24.02.2023

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky §23

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie, platný lekársky posudok vo vzťahu k práci

60€


24.02.2023

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie, platný lekársky posudok vo vzťahu k práci

60€


24.02.2023

Aktualizačná odborná príprava samostatných elektrotechnikov §22

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie, platný lekársky posudok vo vzťahu k práci

60€


27.02.2023

Elektrotechnické minimum

online - prezenčne, povinné prílohy: prihláška, doklad o ukončenom vzdelaní

740€


Marec

01.03.2023

Technik požiarnej ochrany - základná odborná príprava

prezenčne, povinné prílohy: prihláška, doklad o ukončenom vzdelaní

350€


01.03.2023

Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava

prezenčne, povinné prílohy: prihláška, doklad o ukončenom vzdelaní

800€


06.03.2023

Poučenie zamestnancov obsluhujúcich elektrické zariadenia ( § 20 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

online, povinné prílohy: prihláška

30€


06.03.2023

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 23

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie, platný lekársky posudok vo vzťahu k práci

100€


06.03.2023

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 21

online, povinné prílohy: prihláška, doklad o ukončenom elektrotechnickom vzdelaní, lekársky posudok z LPP vo vzťahu k práci

80€


06.03.2023

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 22

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie, platný lekársky posudok vo vzťahu k práci

90€


27.03.2023

Príprava na skúšky bezpečnostného technika

prezenčne

200€


27.03.2023

Technik požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava

prezenčne, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie

150€


27.03.2023

Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava

prezenčne, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie

240€


Máj

15.05.2023

Bezpečnostný technik - odborná príprava

online, povinné prílohy: prihláška, doklad o vzdelaní

400€*Ceny sú konečné