Naša ponuka pre Vás

Marec

01.03.2024

Elektrotechnické minimum

online - prezenčne, povinné prílohy: prihláška, doklad o ukončenom vzdelaní

740€


04.03.2024

Technik požiarnej ochrany - základná odborná príprava

prezenčne, povinné prílohy: prihláška, doklad o ukončenom vzdelaní

350€


04.03.2024

Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava

prezenčne, povinné prílohy: prihláška, doklad o ukončenom vzdelaní

800€


11.03.2024

Poučenie zamestnancov obsluhujúcich elektrické zariadenia ( § 20 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

online, povinné prílohy: prihláška

30€


11.03.2024

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 23

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

100€


11.03.2024

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 22

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

90€


11.03.2024

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 21

online, povinné prílohy: prihláška, doklad o ukončenom elektrotechnickom vzdelaní, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

80€


25.03.2024

Aktualizačná odborná príprava BT

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie

60€


25.03.2024

Technik požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava

prezenčne, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie

160€


25.03.2024

Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava

prezenčne, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie

260€


Apríl

02.04.2024

Aktualizačná odborná príprava samostatných elektrotechnikov §22

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

60€


02.04.2024

Bezpečnostný technik - odborná príprava v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

online, povinné prílohy: prihláška, doklad o vzdelaní

650€


02.04.2024

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

60€


02.04.2024

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky §23

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

60€


02.04.2024

Aktualizačná odborná príprava revíznych technikov VTZ elektrických §24

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

60€


22.04.2024

Elektrotechnické minimum ZDARMA

pre záujemcov o poskytnutia finančného príspevku

0€


29.04.2024

Príprava na skúšky bezpečnostného technika na NIP

prezenčne

100€


Jún

10.06.2024

Lektor (lektorské minimum)

online - prezenčne, povinné prílohy: prihláška, doklad o ukončenom vzdelaní

260€*Ceny sú konečné