Ponuka akreditovaných kurzov

Vzdelávanie odídencov (Безкоштовне Навчання Для Біженців)

01. 09. 2023

Навчання для біжнців є частиною проекту Управління праці, соціальних питань та родини Словацької Республіки під назвою «Допомагаємо біженцям». Завдяки проекту «Допомагаємо біженцям» ви можете пройти курс навчання в VZDELÁVANIE Košice s.r.o. абсолютно БЕЗКОШТОВНО. Навчанням, яке має допомогти біженця...

Čítať viac »

Zmena zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znp. na základe novely č. 114/2022 Z. z. od 1. januára 2023

24. 11. 2022

Som autorizovaný bezpečnostný technik. Čo mám robiť, aby som mal platné osvedčenie bezpečnostného technika? Od 01. 01. 2023 sa podľa novely č. 114/2022 Z. z. zavádza jednotný pojem „bezpečnostný technik“. Osvedčenia bezpečnostného technika bude od 01. 01. 2023 vydávať iba Národný inšpektorát práce (...

Čítať viac »

KURZY ZDARMA pre zamestnancov a živnostníkov v rámci národného projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa

06. 06. 2022

Pre KOHO je projekt určený? projekt je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sa chcú vzdelávať či rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce. Teda pre záujemcov, ktorí neboli zaradení do evidencie na úrade práce ako nezamestnaní, ale v súčasnosti sú zamestnancami n...

Čítať viac »

Vaša spokojnosť je pre nás najväčším ocenením

"Kurz hodnotím kladne.S lektorkou kurzu som veľmi spokojný. Trpezlivá, ochotná, ústretová. Všetko jednoducho vysvetlila, takže aj zložitejšie témy bolo ľahko pochopiť."

Maroš, Snina

"Kurz mi otvoril "nové obzory, verím, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti využijem v praxi. Kurz splnil moje očakávania, odporučím ho aj iným záujemcom."

Anna L, Bardejov

"Lektori boli skvelí s odbornou spôsobilosťou a s praxou."

Pavol D.

"VZDELÁVANIE Košice má prepracovaný systém na náplň a organizovanie kurzu, má k dispozícii potrebných lektorov odborné zdatných problematiky. Týmto kurzom som získal nové poznatky, rozšíril som svoju kvalifikáciu a tým aj lepšiu uplatniteľnosť na pracovnom trhu. Ďakujem za ľudský prístup."

Peter J, Prešov