Ponuka akreditovaných kurzov

Technik požiarnej ochrany

Technik požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava

160€

Technik požiarnej ochrany - základná odborná príprava (pre samoplatcov + žiadateľov o finančný príspevok cez projekt ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE)

350€


Ceny sú konečné