Ponuka akreditovaných kurzov

Špecialista požiarnej ochrany

Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava

260€

Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava (pre samoplatcov + žiadateľov o finančný príspevok cez projekt ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE)

800€


Ceny sú konečné