Príprava na skúšky bezpečnostného technika

200 €

Pripravili sme pre Vás intenzívnu štvordňovú odbornú konzultáciu na skúšky bezpečnostného technika (BT). Rozsah odbornej konzultácie zodpovedá obsahovej náročnosti predmetnej odbornej skúšky spôsobilosti žiadateľa o nadobudnutie odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika (od 1.1.2023). 

Našim cieľom je Vás previesť rozsiahlym legislatívnym obsahom odbornej konzultácie s porozumením  a byť Vám nápomocný pri dosiahnutí Vášho cieľa - "úspešne zvládnuť skúšobný proces nadobudnutia osvedčenia BT". Avšak najdôležitejším faktorom k dosiahnutiu individuálneho úspechu je Váš prístup a chcenie nadobudnúť požadovanú odbornosť.


Podmienky pre žiadateľa o osvedčenie BT

Otázky na písomnú a ústnu časť skúšky BT

Pridaná hodnota pre Vás 

  • E- test - účastník počas odbornej  konzultácie má neobmedzený prístup k elektronickým testom zostavených  zo skúšobných otázok  z jednotlivých tematických okruhov zverejnených NIP. Účastník po ukončení online testovania sa dozvie svoje  výsledky, vrátane legislatívneho odôvodnenia správnej odpovede.
  • individuálny prístup - sme tu pre Vás aj po ukončení odbornej konzultácie v prípade dodatočných otázok z danej problematiky.

Prečo absolvovať odbornú konzultáciu na skúšky BT v spoločnosti VZDELÁVANIE Košice? 

  • učte sa od najlepších... odbornou prípravou Vás budú sprevádzať erudovaní lektori, ktorí majú vynikajúce odborné znalosti a dlhoročné praktické skúsenosti vo svojich odboroch.
  • záleží nám na spokojnosti našich absolventov, k práci pristupujeme profesionálne, ľudský prístup je pre nás samozrejmosťou.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli absolvovať odbornú konzultáciu na skúšky BT v našej spoločnosti. 

                  Tešíme sa na Vás!

Začiatok:

27.03.2023

Koniec:

30.03.2023

Miesto konania:

Rosná 22, Košice

Vydaný doklad

Na stiahnutie