Príprava na skúšky bezpečnostného technika na NIP

100 €

Pripravili sme pre Vás intenzívnu dvojdňovú odbornú konzultáciu na skúšky bezpečnostného technika (BT). 

Našim cieľom je Vás previesť rozsiahlym legislatívnym obsahom prípravy na skúšky BT  formou  odbornej konzultácie s porozumením  a byť Vám nápomocný pri dosiahnutí Vášho cieľa - "úspešne zvládnuť skúšobný proces nadobudnutia osvedčenia BT". Avšak najdôležitejším faktorom k dosiahnutiu individuálneho úspechu je Váš prístup a chcenie nadobudnúť odbornú spôsobilosť bezpečnostný technik.


Podmienky pre žiadateľa o osvedčenie BT

Otázky na písomnú a ústnu časť skúšky BT

Pridaná hodnota pre Vás 

  • E- test - účastník počas odbornej  konzultácie má neobmedzený prístup k elektronickým testom zostavených  zo skúšobných otázok  z jednotlivých tematických okruhov zverejnených NIP. Účastník po ukončení online testovania sa dozvie svoje  výsledky, vrátane legislatívneho odôvodnenia správnej odpovede.
  • individuálny prístup - sme tu pre Vás aj po ukončení odbornej konzultácie v prípade dodatočných otázok z danej problematiky.

Prečo absolvovať odbornú konzultáciu na skúšky BT v spoločnosti VZDELÁVANIE Košice? 

  • učte sa od najlepších... odbornou prípravou Vás budú sprevádzať erudovaní lektori, ktorí majú vynikajúce odborné znalosti a dlhoročné praktické skúsenosti vo svojich odboroch.
  • záleží nám na spokojnosti našich absolventov, k práci pristupujeme profesionálne, ľudský prístup je pre nás samozrejmosťou.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli absolvovať odbornú konzultáciu na skúšky BT v našej spoločnosti. 

                  Tešíme sa na Vás!


Vaša spokojnosť je pre nás najväčším ocenením

Dovoľte, aby som sa Vám touto cestou veľmi, veľmi pekne poďakoval za to, ako ste nás dobre pripravili na skúšky BT. Veľká vďaka patrí lektorom za profesionálny a ľudský prístup a výbornú atmosféru počas prípravy.

účastník prípravy Peter G.

Začiatok:

11.09.2024

Koniec:

12.04.2024

Miesto konania:

Rosná 22, Košice

Vydaný doklad

Na stiahnutie