Ponuka akreditovaných kurzov

Oblasť elektrotechniky

Poučenie zamestnancov obsluhujúcich elektrické zariadenia ( § 20 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

30€

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 21

80€

Aktualizačná odborná príprava samostatných elektrotechnikov §22

60€

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 22

90€

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 23

100€

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21

60€

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky §23

60€

Aktualizačná odborná príprava revíznych technikov VTZ elektrických §24

60€


Ceny sú konečné