Ponuka akreditovaných kurzov

Oblasť elektrotechniky

Poučenie zamestnancov obsluhujúcich elektrické zariadenia ( § 20 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

30€

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 21

90€

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23, §24

60€

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 22

100€

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 23

100€


Ceny sú konečné