Príprava na skúšky autorizovaného bezpečnostného technika

250 €

Pripravili sme pre Vás intenzívnu týždennú odbornú konzultáciu na skúšky autorizovaného bezpečnostného technika (ABT). Rozsah odbornej konzultácie zodpovedá obsahovej náročnosti predmetnej odbornej skúšky spôsobilosti žiadateľa o uznanie resp. nadobudnutie odbornej spôsobilosti autorizovaného bezpečnostného technika a od 1.1.2023 bezpečnostného technika.   

Našim cieľom je Vás previesť rozsiahlym legislatívnym obsahom odbornej konzultácie s porozumením  a byť Vám nápomocný pri dosiahnutí Vášho cieľa - "úspešne zvládnuť skúšobný proces nadobudnutia osvedčenia ABT". Avšak najdôležitejším faktorom k dosiahnutiu individuálneho úspechu je Váš prístup a chcenie nadobudnúť požadovanú odbornosť.

Učte sa od najlepších... 

  • odbornou konzultáciou Vás budú sprevádzať vysoko erudovaní lektori, spoluautor otázok na písomnú a ústnu časť skúšok ABT

Podmienky pre žiadateľa o osvedčenie ABT

Otázky na písomnú a ústnu časť skúšky ABT

Pridaná hodnota pre Vás 

  • E- test - účastník počas odbornej  konzultácie má neobmedzený prístup k elektronickým testom zostavených  zo skúšobných otázok  z jednotlivých tematických okruhov zverejnených NIP. Účastník po ukončení online testovania sa dozvie svoje  výsledky, vrátane legislatívneho odôvodnenia správnej odpovede.
  • individuálny prístup - sme tu pre Vás aj po ukončení odbornej konzultácie v prípade dodatočných otázok z danej problematiky.

Prečo absolvovať odbornú konzultáciu na skúšky ABT v spoločnosti VZDELÁVANIE Košice? 

  • záleží nám na spokojnosti našich absolventov, k práci pristupujeme profesionálne, ľudský prístup je pre nás samozrejmosťou. 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli absolvovať odbornú konzultáciu na skúšky ABT v našej spoločnosti. 

                  Tešíme sa na Vás!

Začiatok:

10.10.2022

Koniec:

14.10.2022

Miesto konania:

online alebo prezenčne výber ponecháme na Vás

Vydaný doklad

Na stiahnutie