vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA
ZAUJÍMAVOSTI
 • PONUKA KURZOV
 • ČASOVÝ PLÁN KURZOV
 • ODBORNÉ SLUŽBY
 • TLAČIVÁ

ODBORNÉ AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE

Druh školenia

Cena

Vydaný doklad

Termín

Objednávka

 VSTUPNÉ A OPAKOVANÉ ŠKOLENIE V OBLASTI BEZPEČNOSTI V PRÁCI 

 

zamestnanci, vedúci zamestnanci, zástupcovia zamestnancov

dohodou

záznam

podľa záujmu

 Objednať

vodiči motorových vozidiel

dohodou

záznam

podľa záujmu

 Objednať

LEKTORSKÉ MINIMUM

 

 Lektor

200 €

170 €*

osvedčenie

24.10.-12.11.2022

Prihláška

  * cena platí pre našich absolventov kurzov: bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany, účtovník.

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK  videokonferencia

 

Základný kurz  

450 € 

osvedčenie

23.05.-17.06.2022

Prihláška

Aktualizačná odborná príprava ABT, BT 

60 €

potvrdenie

29.-30.06.2022

Prihláška

TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

 


Základná odborná príprava

390 €

potvrdenie

17.10.-04.11.2022

Prihláška

Aktualizačná odborná príprava

160 €

potvrdenie

30.05.-02.06.2022

Prihláška

ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY

 

Základná odborná príprava

800 €

potvrdenie

17.10.-18.11.2022

Prihláška

Aktualizačná odborná príprava

230 €

potvrdenie

30.05.-06.06.2022

Prihláška

Elektrotechnické minimum                       videokonferencia

Elektrotechnické minimum

780 € 

osvedčenie

20.06.-30.07.2022

Prihláška

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE (vyhl. č. 508/2009 Z. z.)

 

Elektrické zariadenia (E2) do 1000 V , trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu videokonferencia

Poučená osoba (§20)

30 €

potvrdenie

20.06.2022

Prihláška

Elektrotechnik (§21)

90 €

osvedčenie

20.06.-22.06.2022

Prihláška

Samostatný elektrotechnik (§22)

100 €

osvedčenie

20.06.-22.06.2022

Prihláška

Elektrotechnik na riadenie činností

(§23)

100 €

osvedčenie

20.06.-22.06.2022

Prihláška

Aktualizačná odborná príprava 

(§21,§22,§23)

60 €

potvrdenie

23.06.2022

Prihláška

REVÍZNY TECHNIK VTZ ELEKTRICKÝCH (§ 24) Elektrické zariadenia (E2) do 1000 V

 

Aktualizačná odborná príprava (§24)

60 €

potvrdenie

23.06.2022

Prihláška

OBSLUHA KOTLOV (kuriči) NTL, STL KOTOLNÍ NA rôzne druhy paliva (IV. a V.trieda)

 

Aktualizačná odborná príprava 

60 €

potvrdenie

dohodou

Prihláška

Ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH.

!!! V prípade,ak Vám do 24 hodín od odoslania objednávky nedôjde potvrdenie prijatia objednávky kontaktujte nás nás: 0908 975 079 alebo info@vzdelavanie-ke.sk !!!  

Na Vaše otázky Vám radi zodpovieme na uvedených kontaktoch : 0908 975 079, info@vzdelavanie-ke.sk

Prečo si vybrať kurz v našej spoločnosti ? 

 • kurzom získate relevantné informácie a znalosti podľa aktuálnych legislatívnych predpisov
 • dávame dôraz na uplatnenie získaných vedomostí v praxi  
 • seriózny prístup, kvalita a individuálny prístup 
 • skúsení lektori s dlhoročnou praxou a ľudským prístupom 
 • kurz flexibilne prispôsobujeme aj požiadavkám účastníkov
 • kurzy ponúkame za najlepšie ceny (možnosť platby aj na splátky, cez REPAS)
 • sme tu pre Vás aj po ukončení kurzu 
 • čo o nás povedali absolventi kurzov REFERENCIE

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Máj

 Názov kurzu

 Objednať

23.05.2022

Základný kurz bezpečnostných technikov

Objednať

videokonferencia

30.05.2022

Aktualizačná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany

Objednať

30.05.2022

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Objednať

 

Jún

 Názov kurzu

 Objednať

20.06.2022

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §20, §21, §22, §23

Objednať

videokonferencia

20.06.2022

Elektrotechnické minimum

Objednať

videokonferencia

23.06.2022

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23, §24

Objednať

videokonferencia

29.06.2022

Aktualizačná odborná príprava ABT, BT

Objednať

videokonferencia

 

 

 

Október

 Názov kurzu

 Objednať

17.10.2022

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Objednať

17.10.2022

Základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany

Objednať

24.10.2022

Lektor

Objednať

 

 

 

 

 

V prípade, ak Vám do 24 hodín od odoslania objednávky nedôjde potvrdenie prijatia objednávky kontaktujte nás: 0908 975 079 alebo info@vzdelavanie-ke.sk

Časový plán postupne aktualizujeme o nové termíny kurzov.

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU.

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

Prihlášku nájdete v časti Ponuka kurzov

 

 1. Lekársky posudok zamestnanec - stiahnuť tlačivo
 2. Lekársky posudok zamestnanec - stiahnuť tlačivo
 3. Lekársky posudok FO podnikateľ- stiahnuť tlačivo
 4. Lekársky posudok FO podnikateľ - stiahnuť tlačivo
 5. Potvrdenie praxe - stiahnuť tlačivo

 

Na Vaše otázky Vám radi zodpovieme na uvedených kontaktoch: 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk


Späť na Home
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: