Ponuka akreditovaných kurzov

Bezpečnostný Technik

Bezpečnostný technik - odborná príprava

400€

Aktualizačná odborná príprava BT

60€


Ceny sú konečné