Ponuka akreditovaných kurzov

Bezpečnostný Technik

Bezpečnostný technik - odborná príprava v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

650€

Aktualizačná odborná príprava BT

60€


Ceny sú konečné