Ponuka akreditovaných kurzov

Bezpečnostný Technik

Bezpečnostný technik - odborná príprava v oblasti BOZP (pre samoplatcov + žiadateľov o finančný príspevok cez projekt ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE)

650€

Aktualizačná odborná príprava BT

60€


Ceny sú konečné